pl

czytaj więcej

Grant

Villa Sol Roman Sowiński otrzymała wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”.

Województwo Zachodniopomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 000,00 PLN

Grantobiorca: [Villa Sol Roman Sowiński]

Kwota grantu: [23 535,33 PLN]